Certificarea
sistemelor de management
Organismul nostru de Certificare vă oferă alternative profesionale privind certificarea sistemelor de management

Despre Noi

Organismul nostru de Certificare vă oferă alternative profesionale privind cele mai importante domenii de activitate în ceea ce priveşte certificarea sistemelor de management şi-sau instruirile, perfecţionările continue, domenii în care echipa noastră de auditori şi formatori este prezentă într-un mod dinamic, experienţa şi profesionalismul nostru fiind specifică şi recunoscută dealungul anilor de activitate. Pe larg

Certificări

ISO 9001

Sisteme de Management al Calităţii (SMC) Pe larg

ISO 14001

Sisteme de Management al Mediului (SMM) Pe larg

OHSAS 18001 / SMSSO

Sisteme de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale Pe larg

ISO/IEC 27001

Sisteme de Management al Securităţii Informaţionale Pe larg

HACCP

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points – analiza riscurilor şi puncte critice de control Pe larg

ISO 13485

ISO 13485

Echipamente medicale. Sisteme de Management. Cerinţe. Pe larg

Educaţie

Pe larg

Eupont CERT © 2011. | www.eupontcert.eu