Certifikácia systémov manažérstva
Školenia
Naša medzinárodná certifikačná organizácia ponúka výhodnú alternatívu na trhu certifikácie systémov manažérstva a súvisiacich školení

O nás

Naša medzinárodná certifikačná organizácia ponúka výhodnú alternatívu v oblasti certifikácie systémov manažérstva v mnohých odborných oblastiach, ako aj v súvisiacich školeniach, na trhu vzdelávania, kde sme čoraz dynamickejšie prítomní s tímom niekoľko desiatok vynikajúcich odborníkov, ktorí audítorské a školiace povolania dlhé roky, desaťročia už praktizujú. Viac

Certifications

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality (QMS) Viac

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažérstva (EMS) Viac

OHSAS 18001 / MEBIR

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Viac

ISO 22000

Systém manažérstva bezpečnosti potravín (SMBP) Viac

ISO/IEC 27001

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS/SMIB) Viac

HACCP

HACCP

Analýza rizík a kritické kontrolné body Viac

ISO 13485

ISO 13485

Zdravotnícke pomôcky Viac

Školenia

Školenia Viac

Eupont CERT © 2011. | www.eupontcert.eu