Irányításirendszer-tanúsítás
Oktatás
Nemzetközi tanúsító szervezetünk kiemelt alternatívát kínál irányításirendszer- tanúsítás, valamint a csatlakozó oktatások, képzések piacán

Üzletpolitikai és pártatlansági nyilatkozat

Az EUPONT CERT külső szervektől (pl. más tanúsító, tanácsadó szervezetektől, és egyéb jogi személyektől) független, pártatlan és tárgyilagos tanúsítóhely. Az EUPONT CERT nem végez irányítási rendszerekkel kapcsolatos tanácsadási tevékenységet.

A tanúsítási tevékenység folyamatát az ISO/IEC 17021 számú szabvány követelményeinek megfelelően alakítottuk ki.

Mindennél fontosabbnak tartjuk, hogy ügyfeleink az általunk nyújtott szolgáltatással elégedettek legyenek, díjaink természetesen nem függnek a tanúsítás eredményétől.

A szélesebben értelmezett érdekelt felek, az egész üzleti társadalom bizalmát szeretnénk elnyerni pártatlanságunkkal és tárgyilagosságunkkal. Ezért kizárunk minden olyan nyílt vagy burkolt üzleti kapcsolatot, ami ügyfeleink irányítási rendszereinek minősítésében objektív értékítéletünket befolyásolhatja. Ennek érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk kapcsolatrendszerünket minden érdekelt féllel, és a pártatlanságunkat veszélyeztető kapcsolatok kockázatelemzését folyamatosan elvégezzük.

Ügyfeleink irányítási rendszereinek megítélésében ragaszkodunk az egyenlő elbírálás alapelvéhez, melynek kizárólagos alapja az elismert és bizonyított szakmai tapasztalatunk, valamint a minősítés alapjául szolgáló szabványok és egyéb dokumentumok követelményeinek ismerete és gyakorlatias értelmezése.

Munkatársaink gyakorlati szakmai tapasztalata mellett emberi viselkedésükben is képviselik az EUPONT CERT üzleti viselkedését a bizalom megőrzése és a szakmai megbízhatóság érdekében. Auditoraink rendelkeznek az irányítási rendszerek megítéléséhez és ügyfeleinkkel való kommunikációhoz szükséges képességekkel. Ezen képességeket az EUPONT CERT belső és külső munkatársai részére továbbképző programokkal és oktatással folyamatosan fejleszti.

Auditoraink függetlenségét, pártatlanságát és tárgyilagosságát olyan módon is biztosítjuk, hogy a rendelkezésre álló külső és belső auditoraink és döntéshozó személyzetünk ügyfeleink irányítási rendszereinek kiépítésében, bevezetésében, belső felülvizsgálatában semmilyen formában nem vesznek és legalább két éves időszakra visszamenően sem vettek részt.

A tanúsítási folyamat pártatlansági kockázatait következetes kockázatelemzési módszerrel értékeljük és elemezzük, és ezt a kockázatok csökkentése érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk, aktualizáljuk.

A tanúsító testület hatékony működését a felsővezetőség a folyamatos fejlesztés, helyesbítő és megelőző intézkedések állandó alkalmazásával biztosítja. Ennek érdekében a fő fejlesztési irányokat minden évben a kitűzött, konkrét éves célokban határozza meg.

Általánosan kiemelt célként kezeljük az ügyfelek elégedettségének fokozását, valamint a tanúsítási folyamatban résztvevők tudásának folyamatos fejlesztését.

A szervezet működését a vezetőség éves belső auditokkal és vezetőségi átvizsgálással folyamatosan felügyeli és irányítja.

Munkatársaink kiválasztását körültekintően végezzük és munkájuk folyamatos figyelemmel kísérésének módját meghatároztuk.


Galambos Szilárd
ügyvezető igazgató

 

Eupont Cert Kft. © 2011. | www.eupontcert.eu