Irányításirendszer-tanúsítás
Oktatás
Nemzetközi tanúsító szervezetünk kiemelt alternatívát kínál irányításirendszer- tanúsítás, valamint a csatlakozó oktatások, képzések piacán

Tanúsítás folyamata

Kapcsolatfelvétel

Leendő ügyfeleink az elérhetőségeinken keresztül kereshetik meg cégünket. Minden megkeresést rögzítünk.

Ajánlat-előkészítés

Ennek során tisztázzuk a leendő megbízás adatait. Az információk bekéréséhez a honlapunkról letölthető ajánlatkérő kérdőívet bocsátjuk rendelkezésre.

Ajánlat / szerződés

A megkapott információk alapján hozunk döntést a tanúsítás elvégezhetőségéről. Meghatározzuk az erőforrásokat és a ráfordításokat. Ez utóbbi tervezését a rendelkező külső dokumentumok (IAF MD) alapján végezzük. Az ajánlatot a teljes tanúsítási periódusra vonatkozóan adjuk ki.

Az ajánlat elfogadása esetén a szerződést az ügyféllel megkötjük, valamint ekkor kezdődik az audit tervezése.

Auditcsoport kiválasztása / megbízása

Minden esetben a kívánt érvényességi területen jártas, kompetens auditorokat, illetve szakértőket választunk ki. Auditoraink megbízása egyben a titoktartásra, pártatlanságra és összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozattal is jár.

A megbízott auditvezető veszi fel a kapcsolatot az ügyfél képviselőjével és egyeztetnek az auditfolyamat további lépéseiről (időpont, stb.).

Az audit végrehajtása

Az irányítási rendszer első tanúsítási auditját két szakaszban végezzük: 1. és 2. szakasz.

Az audit 1. szakasza

Az 1. szakaszban az auditvezető vizsgálja az ügyfél tanúsításra való felkészültségét.

Az audit 1. szakasza az ügyfél telephelyén történik.

Az audit 1. szakaszában megvizsgáljuk, hogy a szervezet felkészült-e a tanúsításra a folyamatok értelmezése és dokumentálása, a környezeti feltételek, a jogi követelményeknek való megfelelés tekintetében.

Az 1. szakasz eredménye alapján teszünk javaslatot a 2. szakasz végrehajtására.

Az audit 2. szakasza

Az audit 2. szakaszának célja, hogy megvizsgáljuk és kiértékeljük az ügyfél irányítási rendszerének bevezetését, működésének eredményességét. Az audit 2. szakasza szintén az ügyfél telephelyén történik.

Amennyiben az ügyfél több telephelyet vont be irányítási rendszerébe, ezek átvizsgálását a csoportos auditálási eljárás szerint folytatjuk le.

Az átvizsgálás során információkat gyűjtünk, melyek bizonyítékul szolgálnak arra, hogy az irányítási rendszerre vonatkozó szabvány vagy más szabályozó dokumentum követelménye teljesül.

Ha az átvizsgálás során azt tapasztaljuk, hogy egy vagy több szabványkövetelmény nem, vagy csak részben teljesül, az eltéréseket dokumentáljuk. A helyesbítő intézkedéseket a szervezet megbízottja határozza meg, valamint azok várható végrehajtási határidejét. A tanúsítási folyamat csak eredményes, és általunk jóváhagyott helyesbítő tevékenység nyomán zárható le.

A tanúsítási döntés meghozatala

Az auditdokumentáció leadását követően a Tanúsítóhely döntést hoz a tanúsítvány megadásáról. A tanúsítási döntéshozó, aki minden esetben más, mint az adott auditban részt vett bármely auditor, a benyújtott jelentések, információk alapján dönt az adott ügyfél irányítási rendszerének működését igazoló tanúsítvány kiadásáról, fenntartásáról, elutasításáról, felfüggesztéséről, visszavonásáról, szűkítéséről vagy bővítéséről.

Pozitív tanúsítási döntés esetén kiállítjuk a tanúsítványt. A tanúsítvány érvényességi ideje a tanúsítási döntés dátumától számított 3 év.

A 3 éves időtartam csak a tanúsító audit 2. szakaszának utolsó napjától számított 1, majd 2 éven belüli eredményes felügyeleti auditok végrehajtása esetén érvényes.

A tanúsítvány kiadása, fenntartása

A tanúsítási döntéshozó pozitív döntése alapján kiállítjuk a tanúsítványt, illetve a 3 éves periódusban fenntartjuk annak érvényességét.

A tanúsítványt, illetve a tanúsítási logó használati jogát átadjuk a tanúsított ügyfélnek. A használat során ügyfelünk köteles betartani a logó és tanúsítvány használatának szabályait. Ennek betartását auditoraink minden auditon vizsgálják.

 

 

FELLEBBEZÉS

Fellebbezésnek a tanúsítási folyamat döntései (a tanúsítás odaítélése, meg nem adása, felfüggesztése, visszavonása, kiterjesztése és korlátozása) ellen benyújtott eltérő véleményt tekintjük.

Az EUPONT CERT-hez beérkezett fellebbezések elbírálása a felsővezetés feladata.

A tanúsítási határozatok alapján született EUPONT CERT-döntés ellen fellebbezni a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet, a fellebbezést 3 példányban a felsővezetéshez kell benyújtani.

Az ügyvezető igazgató által összehívott felsővezetés - az adott ügytől független személy bevonásával - a fellebbezést kivizsgálja, és az ügyben a fellebbezés benyújtásától számított 60 napon belül határozatot hoz.

A felsővezetés határozatával szemben az EUPONT CERT székhelye szerint illetékes bírósághoz lehet keresettel fordulni.

A fellebbezés kivizsgálásának díja a tényleges időráfordítás és a dologi kiadások alapján kerül meghatározásra, amely viseléséről a felek megállapodnak. Ezen megállapodás birtokában folytatódik az eljárás.

 

 

PANASZ

Panasznak a kis horderejű, szerződésben nem szabályozott, kivizsgálást nem igénylő ügyeket tekintjük (pl.: a kiadott tanúsítványon névelírás, helyesírási hiba) illetve bármiféle, a szolgáltatással kapcsolatos negatív véleményt tekintünk. A panaszokat az ügyvezető igazgató vagy az általa kijelölt személy kezeli, bírálja el, s a helyesbítő tevékenységet elvégzi, elvégezteti, amelynek díját a tanúsító testület fizeti, abban az esetben, ha az EUPONT CERT hibája egyértelmű. Ellenkező esetben a panaszos, vagy a két fél arányosan fizeti a helyesbítő tevékenység díját.

Eupont Cert Kft. © 2011. | www.eupontcert.eu